21
FEB

Parohia Ortodoxa Cambridge / Romanian Orthodox Parish Cambridge

Duminica Vamesului si a Fariseului - Sunday of the Publican and the Pharisee

Sunday 21st February 2021 33rd Sunday after Pentecost (Sunday of the Publican and the Pharisee) Epistle: 2 Timothy 3:10-15 Gospel: Luke 18: 10-14 Duminica, 21 februarie 2021 ​​Duminica a 33-a dupa Rusalii (a vamesului si a fariseului) (inceputul Triodului) Apostol: Epistola a 2-a a Sf Pavel catre Timotei 3: 10-15 Fiule Timotei, tu mi-ai urmat în învățătură, în purtare, în năzuință, în credință, în îndelungă-răbdare, în dragoste, în stăruință, în prigonirile și suferințele care mi s-au făcut în Antiohia, în Iconiu, în Listra; câte prigoniri am răbdat!, și din toate m-a izbăvit Domnul. Și toți care voiesc să trăiască în chip cucernic întru Hristos Iisus, vor fi prigoniți. Iar oamenii răi și amăgitori vor merge spre tot mai rău, rătăcind pe alții și rătăciți fiind ei înșiși. Tu, însă, rămâi în cele ce ai învățat și de care ești încredințat, deoarece știi de la cine le-ai învățat, și fiindcă de mic copil cunoști Sfintele Scripturi, care pot să te înțelepțească spre mântuire, prin credința cea întru Hristos Iisus. Evanghelie: Luca 18: 10-14 Zis-a Domnul pilda aceasta: Doi oameni s-au suit la templu ca să se roage: unul era fariseu și celălalt vameș. Fariseul, stând drept, așa se ruga în sine: Dumnezeule, Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, preadesfrânați, sau ca și acest vameș. Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câștig. Iar vameșul, departe stând, nu voia nici ochii să-și ridice către cer, ci-și bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului! Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa decât acela. Fiindcă oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța. Triodul este o perioada speciala de pregatire pentru Sfintele Pasti, structurata astfel: - inainte de Postul Mare: 3 saptamani / 4 duminici de pregatire pentru Postului Sfintelor Pasti: Duminica Vamesului si a Fariseului; Duminica Fiului Risipitor; Duminica Infricosatei Judecati (numita si Duminica Lasatului Sec de Carne); Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (numita si Duminica Iertarii sau Duminica Lasatului Sec de Branza). - in Postul Mare: cele 7 saptamani / 6 duminici ale Postului Sf Pasti: Duminica Ortodoxiei, Duminica Sfantului Grigorie Palama, Duminica Sfintei Cruci, Duminica Sfantului Ioan Scararul, Duminica Sfintei Maria Egipteanca si Duminica Floriilor.