JEZIŠ JE PÁN rádio 24. September 2021, SÚD BOHA PROTI USA, 2. časť